Personuppgifter
Den information vi behandlar för er är information som berörs och är nödvändig för byggprojektens
administration. Personuppgifterna lagras och hanteras i projektverktyget Bygglet som har tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda hanteringen av personuppgifter och lever upp till de
krav som ställs enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
Vi kommer om ni begär det att radera eller anonymisera och oavsett anledning därtill, inklusive att
radera samtliga kopior som inte enligt GDPR måste sparas.
Vi kommer inte att överföra Personuppgifter till land utanför EU/ESS.